KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATI VE UYGULAMALARI

Kentsel Dönüşüm Mevzuatı ve Uygulamaları

Kentsel Dönüşüm 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna göre bölgedeki afet riski barındıran binaların ve yapıların daha sağlam hale getirilmesi uygulamasıdır. Kanun kapsamında ülkemizin her şehir ve bölgesinde yıkılma riski taşıyan ve ömrünü tamamlamış yapıların devlet yardımı ile yıkılıp yeniden yapılması sağlanmaktadır. Bu kapsamda devlet belediye vergi – harç, kira yardımı ve yapım kredisi gibi kolaylıklar sağlamaktadır.

Kentsel dönüşüm sayesinde kaçak yapıların önüne geçilmesi, depreme daha dayanıklı binaların yapılması ve doğal afetler sonrası ortaya çıkabilecek maddi ve manevi zararın en aza indirgenmesi sağlanmaktadır. Kentsel dönüşüm sadece riskli binaların yıkılıp tekrar yapılmasını kapsamamaktadır. Aynı zamanda eğlence alanları, parklar, kültür ve kongre merkezleri inşa ederek şehrin mimari yapısını ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

 

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen riskli alanlar ve rezerv yapı alanları belirlenerek kentsel dönüşüm uygulamaları yapılmaktadır. Riskli yapılar ve zeminlerin bulunduğu bölgeler tespit edilir. Bu bölgeler tespit sonrası uygulama alanı olarak adlandırılmaya başlanır. Belirlenen yapılarda bulunan kişiler geçici olarak farklı noktalarda geçici süre ile kirada oturarak yeni evlerinin yapılmasını beklemektedirler. Devlet kirada oturan ailelerin kira ücretlerini ödemelerinde kolaylık sağladığı gibi, nakliyat vb. ihtiyaçları yine aynı şekilde devlet teşvikleri ile karşılanmaktadır. Kentsel dönüşüm uygulaması sonrasında aileler yeni yapılan evlerine taşınarak normal hayatlarına devam ederler.