STATİK TESİSAT VE ELEKTRİK PROJESİ

Statik, Tesisat ve Elektrik Projesi

Statik yapıların ayakta durmasını sağlayan ve geniş kapsamlı analizini sağlayan fiziki bilim dalıdır. Statik projesi yapıların analizini ve taşıyıcı sistemlerin tasarımını kapsamaktadır. Statik projesinde yapının gerekli şartnameye uygun olması, güvenilirlik, ekonomik ve sağlamlık gibi özelliklerin yanı sıra estetik, kullanılabilirlik ve uygulanabilirlik içerir. Bir yapının çeşitli etkiler altında en sağlam, ekonomik ve estetik bir şekilde tasarlanması gereklidir. Statik projesi ile 3 unsurun sağlandığı yapılar inşa edilebilmektedir.

 

Tesisat Projesi

İnsanların gündelik hayatlarını idame ettirdikleri ev, iş ve kurumsal alanlardaki hayat konforunu ve standartlarını arttırmaya yönelik tasarlanan ve yapıların iç sistemlerini oluşturan bileşenlere tesisat denir. Tesisatlar sayesinde yapıların su, atıksı, elektrik ve doğalgaz gibi ihtiyaçları yapıların en küçük birimine kadar sağlıklı bir şekilde iletilir. Tüm bu tesisat sistemine mekanik tesisat adı verilir.

Mimari projelerde tesisat projelendirmesi ve uygulaması oldukça zordur. Bu alanla makine mühendisleri ve mimarlar ilgilenmektedir. Mimarlar projenin tasarlanması ile görevli iken makine mühendisleri ise projenin uygulanmasında görev alır.

 

Elektrik Projesi

Mimari yapıların neredeyse tamamı elektrik enerjisine ihtiyaç duyar. Bu enerjinin yapılara sağlanabilmesi ve bireylerin gündelik hayatlarında kullanabilmesi için yapılara özel elektrik projeleri tasarlanır. Elektrik yapıların tüm birimlerine en ince detaya kadar tasarlanarak iletilir. Elektrik projesi de mekanik tesisat alanına girmektedir. Elektrik projeleri mimarlar tarafından tasarlanmaktadır. Uygulaması ise elektrik mühendisleri tarafından uygulanmaktadır.