ZEMİN ETÜDÜ VE İYİLEŞTİRME UYGULAMALARI

Zemin Etüdü ve İyileştirme Uygulamaları

Herhangi bir arsanın yer altındaki jeolojik yapının analiz edilmesi amacıyla yapılan çalışmaların tümüne zemin etüdü adı verilmektedir. Jeolojik yapıyı tanımlamak gerekirse toprağın türü, kalınlığı, yoğunluğu, toprağın içindeki bileşenler, yeraltı su derinliği ve yapının potansiyel deprem etkisi gibi özellikler olarak özetleyebiliriz.

Mimari yapılar herhangi bir arsaya uygulanmadan önce zeminin yapıya uygun olup olmadığını anlamak için çeşitli çalışmalar yapılır. Nitekim bazı zeminler sahip oldukları özellik sebebi ile yeterli taşıma gücüne sahip olmamaktadır. Bu zeminler yeterli taşıma mukavemetine sahip olmayan malzemeden oluşmuş olabilir veya sahip olduğu killi yapısı sebebi ile şişme yapıp üzerine yapılacak olan yapıya zarar verebilir. En önemlisi arsa bulunduğu konum itibari ile deprem bölgesinde bulunabilir. Bu tür zeminlere iyileştirme uygulaması yapılması gerekmektedir.

 

Zemin İyileştirme Uygulamaları

Zemin iyileştirme uygulamaları yeterli taşıma gücüne sahip olmayan zeminlerin daha sağlam hale getirilmesi amacı ile yapılan uygulamalardır. Bu uygulamalar uygulanarak zeminin taşıma gücü arttırılır ve mimari yapıların yapılması için daha sağlıklı bir zemin elde edilir. Bu uygulamalar arasında en çok kullanılan yöntemler arasında önyükleme, mini kazık, fore kazık, ankraj, iksa, enjeksiyon gibi uygulamalar bulunmaktadır.

 

Önyükleme uygulaması belirli ağırlıklarla zemin sıkıştırılarak daha rijit bir zemin elde edilir. Bu tür uygulamalar daha küçük projeler için uygulanır. Fakat daha büyük yüklere sahip projeler için daha etkili olan forekazık gibi uygulamalar uygulanmaktadır.