ENERJİ KİMLİK VE İSKAN BELGESİ

Enerji Kimlik ve İskân Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na bağlı olarak çıkarılan ve binalarda enerjinin ve kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik bilgileri içeren bir belgedir. Bu belgede ayrıca enerji israfının önlenmesi, çevrenin korunması için gerekli olan asgari enerji miktarı, sera gazı üretim seviyesi, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ve yalıtım özellikleri gibi bilgiler yer alır.

Basit bir dille enerji kimlik belgesini (EKB) tanımlamak gerekirse beyaz eşyalarda bulunan enerji performans sınıflandırmaları aynı şekilde binalarda da bulunmaktadır. Fakat binaların enerji performans sınıflandırmaları ve belgeleri daha detaylı bilgiler içermektedir. Bu sınıflandırmalar A harfinden G harfine kadar yapılandırılmıştır. A en verimli seviyeyi ifade ederken G ise en düşük seviyeyi gösterir.

Yeni tasarlanacak olan binalarda enerji kimlik belgesi sınıfları en düşük C seviyesinde olmak zorundadır. Bu sınıftan daha düşük değerlerde yapılacak olan binalara kanunen ruhsat verilmemektedir.

 

İskân Belgesi Nedir?

İmar Kanunu’nun 30. Maddesi kapsamında yapılan binaların veya yapıların tamamlanmasının ardından belediye veya valilik tarafından verilen ve yönetmeliğe uygun inşa edildiğini gösteren resmî belgedir.İskân belgesi birçok şart ve standart içeren belgedir. Bu şartlardan bir tanesi de enerji kimlik belgesidir. Yukarıda da bahsedildiği gibi eğer C sınıfından daha düşük EKB’li bina üretilirse yapıya iskân belgesi verilmez. Bu sebeple iskân belgesi yapıların yapılması kadar önemli bir belgedir.