HARİTA TUS İŞLEMİ

Harita Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) İşlemi

Üzerine bina veya herhangi bir yapı inşa edilecek arazinin imar durumu belgesine göre projelerin hazırlanmasında gerekli standartların ve bilgilerin yer aldığı bir belgedir. Bu belge Harita Mühendisleri tarafından hazırlanırken içerisinde yeni yapılacak birimleri fiziksel ebatları, çekme mesafeleri, yol genişliği ve kot bilgilerini içermektedir. En önemlisi bu belge proje ile ilgili kot krokilerini içermektedir.

Yeni bir yapı yapacak kurum ve kuruluşların bu belgeyi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu dosyayı alabilmek için istenilen belgeler bulunmaktadır. Bunlar;

 • Dilekçe
 • Harita Mühendisi tarafından hazırlanan işlem görmüş dosya


  TUS Dosyasının İçinde Bulunması Gereken Belgeler

 • Tapu Senedi
 • Kadastro Mühendisliğinden alınan uygulamalı kroki aslı
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak İmar Durumu Belgesinin aslı
 • HKMO onaylı Yapı Uygulama Sorumluluğu Yapım ve Kontrol Belgesi
 • TUS Sorumlusunun imzaladığı Taahhütname
 • Sözleşme
 • TUS Belgesi
 • Yapı Yeri Uygulama Krokisi
 • Nivelman Hesabını Gösteren Çizelge ve Ölçüleri
 • Yapı Yeri Röleve Krokisi
 • Kutupsal Aplikasyon Ölçüleri
 • Arsa ve Kitlenin Köşe Noktalarının Kotu ve Koordinat ile Alan Hesabı
 • Nokta Dönüşüm Hesabı
 • Rs. ve Poligon Röperleri
 • Subasman Kotu Tutanağı
 • Teknik Rapor