TEVHİD İFRAZ VE TERK İŞLEMİ

Tevhid, İfraz ve Terk İşlemleri

Şehir halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, emniyetini korumak, onlara daha iyi bir yaşam düzeni sağlamak amacıyla şehirlerde İmar Planları uygulanmaktadır. İmar Planları ülkelerin bölge ve şehir verilerine göre konut, dinlenme, çalışma, sosyal alanlar ve ulaşım yapılarının arasındaki düzeni mevcut şartlarda en iyi şekilde sağlayabilmek için bulunan çözüm yöntemlerinin haritalar üzerine çizilmiş planlarıdır.

İnsanlar bina inşa etmek istediğinde bulunduğu beldenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şubesine giderek müracaat etmesi ve daha sonra Ruhsat alması gerekmektedir. Ruhsat alırken İmar Planın gerektirdiği şartlar sağlanmak zorundadır, aksi halde ruhsat alamazlar.

 

Tevhid İşlemleri

Tevhid İmar Planında yer alan bir terimdir. Tevhid terimi birleştirme manasına gelmektedir. Tevhid İşlemleri ise birden fazla parselin birleştirilerek tek bir parsel haline getirilmesi işlemine verilen isimdir.

 

İfraz İşlemleri

İfraz terimi ayırma manasına gelmektedir. İfraz İşlemleri ise bir parselin imar yönetmeliği ve plan şartlarına uygun olarak 2 veya daha fazla parsele ayrılması işlemine verilen isimdir.

 

Terk İşlemleri

İmar Planlarına göre bir beldede bina ve herhangi bir yapı inşa edebilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapım ruhsatı alınması gereklidir. İmar Planında çeşitli Terk İşlemleri bulunmaktadır. Bunlar;

  • Yola Terk,
  • Parka Terk,
  • Yeşil Alana Terktir.

 

Planda yer alan bu terk işlemleri yerine getirilmediği takdirde ruhsat alınmaz. Terk işlemleri imar yapılacak arsanın belirli bir kısmının sosyal hizmete mahsus edilmesidir.