YAPI DENETİM

Yapı Denetim

Günümüzde inşa edilen yeni yapılar Yapı Denetim uzmanları tarafından incelenerek denetlenmektedir. Denetlemenin asıl amacı yeni yapılmış yapıların şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırmaktır. Yapı Denetim sayesinde günümüzde daha güvenli ve kaliteli yapılar inşa edilmektedir. Böylece meydana gelebilecek herhangi doğal afet sonrasında can ve mal kaybı minimize edilmiş olur.

Yapı Denetim firmaları inşa edilen bir yapıyı temel aşamasından son adımına kadar denetler, böylece yapıların inşa sürecinin devam edilip edilmemesini sağlar. Yapı Denetim çalışanları işinde uzman ve tecrübe sahibi mühendis ve mimarlardır. Yapı Denetim sayesinde ülkemizde binalar gerekli kriterlere uygun bir şekilde üretilebilirken aynı zamanda deprem kuşağında bulunan ülkemizde daha sağlıklı yapılar elde edilir. Yapı Denetim firmalarının görevi yapılar daha proje aşamasında iken başlamaktadır. Yapı Denetim Mimarları firma tarafından gönderilen projeleri inceleyerek gerekli kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder. Projede herhangi bir eksiklik keşfedilir ise bu projenin başlatılmasına izin vermezler. Yapıyı inşa edecek firma ise Yapı Denetim firmasından onay almadan herhangi bir işlem yapamaz. Bu noktada firmanın projeyi gerekli kriterlere uygun olarak yapması oldukça önemlidir.

 

Yapı Denetim Neden Gereklidir?

Yapı Denetim firmalarına ülkemizde deprem sonrası ihtiyaç doğsa da firmaların asıl amacı yapıları depreme dayanıklı olarak tasarlanmasını sağlamak değil. Geçmiş yıllarda ülkemizde inşa edilen ve şehirlerin doğal ve tarihi görünümünü kirleten, çarpık kentleşmeye sebep olan uygulamaların önüne geçmekte bir hayli etkili olmuşlardır.